Hổ Trợ

Các bạn có thể yêu cầu hổ trợ như sau:

  1. Những phần mềm nào cũ các bạn có thể gửi yêu cầu cập nhật mới nhất để TYNISOFT cập nhật mới.
  2. Các bạn có thể gửi yêu cầu trợ giúp về phần mềm và cài đặt.  
  3. Nếu Link down không được bạn vui lòng gửi kèm theo Link mình sẽ cập nhật nhanh nhất !!!

Không được phép:

  1. Bạn không được phép Spam các tin nhắn thông qua trang này
Sau khi mình nhận được những yêu cầu hổ trợ từ các bạn mình sẽ xem xét và liên hệ với bạn qua địa chỉ Mail.