Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Hướng dẫn download phần mềm trên TYNISOFT với ouo.io

Giới thiệu 

Có nhiều bạn gặp khó khăn trong việc download phần mềm nên mình làm clip hướng dẫn các bạn download thuận tiện hơn.