Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Driver Booster


Phiên bản:3.1
Driver Booster phần mềm tìm kiếm và cập nhật driver PC & Laptop một cách tự động. Với điều kiện máy tính đã bạn kết nối mạng.
Giao diện chính

Những tính năng chính của Driver Booster 3

- Tải và cài đặt Driver cho hệ thống máy tính
- Download Driver Booster để tìm và cập nhật các driver lỗi thời
- Sữa chữa các lỗi của phần cứng
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Hướng dẫn

1. Bạn thêm dòng này vào file Host: (Mở file host bằng Notepad tại đường dẫn: C:\Windows\System32\drivers\etc )
127.0.0.1 idb.iobit.com
2. Bạn cài đặt phần mềm bình thường.
3. Bạn điền Key như sau để kích hoạt : 2EC72-368A4-5E4E9-D54A1