Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

HD Tune Pro

HD Tune Pro là một đĩa cứng tiên tiến và tiện ích SSD cho phép người sử dụng để kiểm tra các ổ đĩa cho các lỗi, tình trạng sức khỏe, đo lường hiệu suất và nhiều hơn nữa. Phần mềm này không chỉ cho phép bạn kiểm tra tình trạng ổ đĩa của bạn, cho phép bạn tạo ra tất cả các thông tin ổ đĩa, đọc và viết chuẩn, quan điểm sử dụng thư mục, và theo dõi bất kỳ khía cạnh của đĩa của bạn. HD Tune Pro là một giám sát đĩa và phần mềm chẩn đoán hoàn toàn, nó cho phép bạn theo dõi bất kỳ khía cạnh của đĩa cứng của bạn và ổ SSD, bạn có thể xem hiệu suất nguyên đĩa của bạn, tạo ra tự sát Phân tích và báo cáo Công nghệ (SMART) thông tin trong thời gian thực , và cho bạn biết nếu có điều gì sai (lỗi) trên ổ đĩa cứng của bạn hoặc ssd.

Các tính năng HD Tune Pro 5.60

  • Kiểm tra và hiển thị nhiệt độ ổ đĩa
  • Kiểm tra tình trạng sức khỏe
  • Đo hiệu suất ổ đĩa của bạn
  • Màn hình truy cập ổ đĩa của bạn
  • Giảm tiếng ồn đĩa cứng
  • Quét lỗi trên bề mặt
  • An toàn xóa tất cả dữ liệu
  • Hiển thị thông tin chi tiết
  • Cho thấy việc sử dụng không gian đĩa
  • Cải thiện hiệu suất tìm kiếm, và nhiều hơn nữa.

Yêu cầu hệ thống 

Windows XP / Vista / 7/8/10 (32-bit / 64-bit)

Hướng dẫn

Sau khi cài đặt bạn vào thư mục Crack sao chép file HDTunePro và dán vào nơi chứa file cài đặt.