Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

SNews - News/Magazine Responsive

SNews là chủ đề blogger hiệu quả nhất cho tạp chí của bạn, biên tập tin tức, trang web của tờ báo. Nó có rất nhiều lựa chọn mà trang web của tạp chí cần thiết. Đối với khả năng ví dụ để thay đổi bố trí cho mỗi loại, bánh mì vụn cho bài và thể loại, widget xã hội, bài widget mà có nhiều lựa chọn để sắp xếp và nhiều hơn nữa. Chủ đề này cho bạn thấy làm thế nào mát mẻ và linh hoạt chủ đề tạp chí blogspot có thể được. Bạn có thể chuyển trang web của tạp chí của bạn vào bất kỳ khả năng bạn có thể nghĩ đến.

SNews Responsive Magazine Blogger Theme Features

Current Version: 1.3.1
 • 100% Responsive (Desktop,Tablet,Smartphone)
 • 10+ Recent Post by Labels Widget
 • Third Party Image Support
 • Support 3 Comments System (Blogger,Facebook,Disqus)
 • Recent Post Widget
 • Random Post Widget
 • Featured Post Widget
 • Recent Comment Widget
 • Disqus Recent Comment Widget
 • Flickr Badge Widget
 • News Ticker Widget
 • Related Post Widget
 • Optimize SEO
 • Dropdown Menu
 • Tabel CSS
 • Ads ready
 • Top Social Icon
 • Social Counter Widget
 • Author Profile
 • Google CSE
 • Page Navigation
 • ShortCodes
 • Compatible with major browsers (IE9+,Mozilla,Chrome,Safari)
 • Professional admin layout, help you easy work with blog layout
 • Support RTL
 • Custom Error 404 Page
 • Archive Page
 • Support Advance Editor: upload background images, change background color, key colors, fonts
 • Support Print CSS and allow visitors share articles email