Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

VST Mini DiZi


Thêm một lựa chọn VST Sáo trúc cho các Producer có thể lựa chọn để làm nhạc. Giao diện dể thân thiện đặt biệt VST này dung lượng khá nhỏ gọn nhưng chất lượng âm thanh mô phỏng nhạc cụ Tiêu Sáo rất chân thật chắc chắng các Producer rất ngạc nhiên.
  <