Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

iZotope Ozone Advanced 6

iZotope Ozone Advanced là ứng dụng chỉnh sửa hệ thống âm thanh nâng cao với các công cụ xử lý, kết hợp âm thanh tạo cho bạn những bản nhạc tuyệt vời.
iZotope Ozone Advanced có thể chia nhỏ từng đoạn nhạc hay kết hợp chúng cho những bản nhạc remix với âm thanh sống động.
iZotope Ozone Advanced xử lý tín hiệu âm thanh hoàn chỉnh với giao diện mạnh mẽ giúp bạn có thể chỉnh sửa xử lý âm thanh chuyên nghiệp hơn.
Giao diện
iZotope Ozone Advanced cung cấp bộ lọc âm thanh, lọc những tạp chất âm thanh như tiếng ồn hay một số âm thanh không thích hợp, phần mềm được cài đặt 250 hiệu ứng cho âm thanh sẵn cho bạn chọn lựa.

Tính năng

 • Master, Mixer, EQ, Delay, Reeverb...v.v...
 • Thêm chế độ Tube Limiter
 • Thêm Adaptive phát hành trong Dynamics module
 • Thêm quay trở lại Module Presets
 • Thêm tùy chỉnh presets mặc định
 • Đã cập nhật segmentation selection (dễ dàng chọn loop regions trong ứng dụng)
 • Thêm tự động đánh số thứ tự track trên export
 • Thêm quay trở lại auto-blanking tùy chọn into Dither
 • Thêm presets mới dành cho chế độ Dynamics và Maximizer
 • Cải thiện the Peak Level Detection algorithm trong chế độ dynamics
 • Đã sữa chữa crash trên hệ điều hành OSX khi đang sử dụng accessibility software
 • Đã sữa chữa delay between mid và side signals trong digital EQ khi EQ buffer size was set to high values
 • Đã sữa chữa to Legacy preset loading
 • Đã sữa chữa Pro Tools compare function
 • Đã sữa chữa phase slider resetting to 0 after hiding and showing the UI
 • Cải thiện chất lượng âm thanh khi thay đổi chế độ trong Maximizer, EQ, và Dynamic EQ
 • Đã sữa chữa issue where matching curve would be cleared from unselected track when saving presets on another track
 • Various documentation updates và bug fixes

Yêu cầu:

Windows 7 or 8 AAX, RTAS/AudioSuite, VST and VST 3, OS X 10.7 or later (Intel-based Macs only), AAX, RTAS/AudioSuite, VST, VST 3 and Audio Unit

Hướng dẫn:

-- English ----
1. Open Folder LicenseSupportInstallerWin32_v2.4.7_r27997 --> Extras --> Drivers Only Win32 --> Right click Run as Administrator and setup not Restart
or    LicenseSupportInstallerWin64_v2.4.7_r27997 --> Extras --> Drivers Only Win64 --> Right click Run as Administrator and setup not Restart
2. Run iZotope_Ozone_Advanced_6.1.2 and setup, Options select 32 or 64, AAX or ...
3. Open Folder R2R copy Folder Insight and paste Replace to path:
C:\Program Files\iZotope
or C:\Program Files (x86)\iZotope
4. Copy Folder AuthAssistants and Folder win32 or win64 paste Replace to path setup Ozone6
5. Run Izotope Ozone6 and Authorize Enjoy

--- Vietnamese ----
1. Mở thư mục LicenseSupportInstallerWin32_v2.4.7_r27997 --> Extras --> Drivers Only Win32 --> Click chuột phải Run as Administrator và cài đặt nhưng ko khởi động lại máy tính
or    LicenseSupportInstallerWin64_v2.4.7_r27997 --> Extras --> Drivers Only Win64 --> Click chuột phải Run as Administrator và cài đặt nhưng ko khởi động lại máy tính
2. Chạy file iZotope_Ozone_Advanced_6.1.2 và cài đặt tùy chọn 32 hoặc 64, AAX hoặc ...
3. Mở thư mục R2R copy Folder Insight và paste Replace vào đường dẫn:
C:\Program Files\iZotope
hoặc C:\Program Files (x86)\iZotope
4. Copy Folder AuthAssistants và Folder win32 hoặc win64 paste Replace vào đường dẫn cài đặt Ozone6
5. Chạy Izotope Ozone6 và Authorize Thưởng thức.