Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Jitbit Macro Recorder 5.7.1

Công ty Jitbit Software giới thiệu phần mềm Macro Recorder 5.2.0.5, có chức năng ghi lại các thao tác thường thực hiện trên máy tính, để từ đó các bạn có thể cho máy tính chạy và hoàn thành công việc một cách tự động. 
Giao diện chính
Hàng ngày bạn có những công việc thường làm trên máy tính như là checkmail, vào Yahoo Messenger, cập nhật cho chương trình quét virus, v.v. Tất cả những công việc thường nhật đó hãy để cho Macro Recorder ghi lại và tự chạy mỗi lần bạn khởi động máy. Nếu làm chung với một nhóm, hãy lưu những công việc thuộc về nhiệm vụ của bạn lại và tạo tập tin tự chạy EXE, và bạn sẽ có nhiều thời gian để làm những công việc khác.
Download