Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

GoogleClean 2015 v124


Google đang là một trong những công ty hàng đầu về công nghệ, với các ứng dụng của mình như Google Desktop, Google Chrome, Google Picasa, Google Earth và Google Toolbar, chính vì thế mà mọi thông tin cũng như các hành động liên quan tới các ứng dụng đó đều được ghi lại và chuyển về cho Google.
Giao diện chính
Abelssoft GoogleClean sẽ hỗ trợ bạn ngăn chặn điều đó. Ứng dụng hỗ trợ tắt tính năng giám sát của Google mà không ảnh hưởng tới việc sử dụng các chương trình của Google. Bên cạnh đó, Abelssoft GoogleClean còn xóa lịch sử web, xóa dấu vết các lần truy cập, các lịch sử cookie ... khi sử dụng một trong các ứng dụng của Google, giúp bạn có thể yên tâm sử dụng mà không còn bị giám sát nữa

Các tính năng:

  1. Ngăn chặn các hoạt động gián điệp: Tắt các tính năng gián điệp của các ứng dụng khác của Google.
  2. Xóa dấu vết: Xóa dấu vết của các ứng dụng Google trên máy tính của bạn.
  3. Tự động vết Watcher: Tự động kiểm tra các vết tích ứng dụng Google và dọn dẹp tự động.
Download
Nguồn: VN-ZOOM