Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

Fonts Stylish cho Facebook

Công cụ giúp bản chuyển đổi Fonts thường thành Fonts đặc biệt mà Facebook hiển thị tốt. Nhằm tạo ra sự khác biệt cho riêng bạn. Bạn chỉ cần nhập nội dung hay một đoạn Status tùy ý và nhấn Convert. Rất tiện lợi