Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Hướng dẫn tắt quảng cáo trong μTorrent

Các bạn có thể xem chi tiết μTorrent tại đây. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn cách vô hiệu hóa quảng cáo trong Torrent. Cách bạn làm theo hình hướng dẫn nha.
Hình 1
Hình 2
Làm theo thứ tự. Ngay ô 4 bạn lần lượt thêm các thuộc tính bên dưới và chọn nó về false.

  • left_rail_offer
  • gui.show_plus_upsell
  • sponsored_torrent_offer_enabled
  • bt.enable_pulse
  • gui.show_notorrents_node
  • offers.content_offer_autoexec
  • Xong nhấn Đồng Ý để Lưu thay đổi.