Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Flat News v2.6.5

Giới thiệu

Flat Tin tức v2.6.5 là một tin tức và tạp chí Blogger template miễn phí Tải về. Mẫu này là rất dễ dàng để làm việc mà không cần cang thiệp vào mã HMTL. 100% đáp ứng và kéo thả để xây dựng một trang Web riêng cho bạn của bạn.

Tính năng

 • 100% Reponsive
 • Build home layout by add / drag / drop widgets (very easy change the sorting of the
 • label sections or repeat label sections)
 • Smart Resize Thumbnail
 • Auto detect social icons
 • Ads ready
 • Build drop down menu by add widgets
 • Support shortcodes
 • Custom 404 page
 • Allow post reviews
 • Advance Editor: upload background images, change background color, key colors, fonts.
 • Very friendly Admin Panel
 • Well Documentation
 • Threaded comments with emoticons
 • Support Print CSS and allow visitors share articles email
 • Allow visitors increase / decrease text size and auto remember for future.
 • Facebook and Disqus comment ready and easy to allow visitors switch, auto remember for future.
 • Related posts ready.