Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

4K YouTube to MP3

4k YouTube to MP3 được tạo ra đặc biệt để trích xuất âm thanh từ YouTube, Vimeo hay Facebook và lưu nó thành MP3, M4A hoặc OGG. Tải thật dễ dàng: chỉ cần sao chép liên kết từ trình duyệt của bạn và bấm vào "Paste URL" (Copy Địa chỉ).
Giao diện chính