Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Teleport Pro 1.70

Teleport Pro là công cụ lấy dữ liệu từ internet với tốc độ cao. Hỗ trợ download 10 chủ đề cùng lúc, bảo vệ trang web bằng mật khẩu, lọc tập tin theo kích thước và định dạng, tìm kiếm theo từ khóa.

Với khả năng đọc HTML 4.0, CSS 2.0, và DHTML, Teleport là trình lưu web duy nhất có thể tìm kiếm tất cả tập tin trên tất cả các trang web. Kết nối tự động, hỗ trợ Java, khả năng tìm lại đường dẫn, khảo sát trang web…

Các tính năng chính:
  1. Download tất cả hoặc một phần trang web về máy, cho phép bạn duyệt các trang web trực tiếp từ ổ cứng với tốc độ nhanh hơn nhiều so với nếu bạn duyệt qua các trang web trực tuyến.
  2. Nhân bản một trang web chính xác, với cấu trúc thư mục và các tập tin yêu cầu.
  3. Tìm kiếm theo định dạng và kích thước tập tin.
  4. Tải về một danh sách các tập tin đã có đường dẫn.
  5. Khám phá nhiều trang web liên kết với trang chính.
  6. Tìm kiếm trang web theo từ khóa.
  7. Tạo danh sách tất cả các trang và các tập tin trên một trang web.
Name: dohoangnam
Serial: 1442833575