Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Tạo trang tổng hợp các bài đăng cho Blog

Nhằm giúp khách tham quan biết được Blog của bạn có bao nhiêu bài đăng và cũng như tiện việc theo dõi bài viết trên Blog của bạn. Đối với Blog khi trang chủ chỉ hiện thị bài viết theo Nhãn như site TYNISOFT thì việt tạo 1 trang tổng hợp rất cần thiết. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một thủ thuật đơn giản vừa gọn nhẹ không ảnh hưởng đến Blog của bạn.
  1. Đầu tiên bạn đăng nhập vào Blogger -> Trang -> Tạo Trang Mới -> Chỉnh chế độ HTML và dán code bên dưới vào.
<link rel="stylesheet" media="screen" href="https://tynisoft.googlecode.com/svn/CSS/baitonghop.css" type="text/css" />
    <script type="text/javascript">
    var showPostDate   = true,
        showComments   = true,
        idMode         = true,
        sortByLabel    = false,
        labelSorter    = "JQuery",
        loadingText    = "Đang tải...",
        totalPostLabel = "Tổng số bài đăng:",
        jumpPageLabel  = "Bài Đăng",
        commentsLabel  = "Bình Luận",
        rmoreText      = "Xem Thêm ►",
        prevText       = "Prev",
        nextText       = "Next",
        siteUrl        = "http://www.tynisoft.com",
        postsperpage   = 14,
        numchars       = 370,
        imgBlank       = "https://css3-tutsplus.googlecode.com/svn/trunk/daftar-isi/images/no-image.png";
    </script>
    <script type="text/javascript" src="https://tynisoft.googlecode.com/svn/Java/Baitophop.js"></script>
Giá trị màu xanh cho phép bạn chỉnh sửa.
siteUrl = Thay địa chỉ Blog bạn
postsperpage = Số bài viết hiển thị.
Style facebook DEMO
https://tynisoft.googlecode.com/svn/CSS/baitonghop.css 
Style dark DEMO
https://tynisoft.googlecode.com/svn/CSS/baitonghopdark.css