Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

VST Synth Sonic Academy A.N.A

Giao diện
Chúng tôi tin rằng một âm synth chính lớn là chìa khóa để sản xuất âm tuyệt vời, nhưng quá lâu những loại sản phẩm này đã được định giá ngoài tầm với của hầu hết các nhà sản xuất tham vọng. ANA với chúng tôi nhằm mục đích để thay đổi điều đó! ANA đã được thiết kế từ mặt đất lên để tạo ra tất cả các âm thanh bạn nghe trong âm nhạc điện tử hiện đại và cổ điển.
Nó được thiết kế là cực kỳ thân thiện và trực quan người sử dụng. Tất cả mọi thứ được thiết lập một cách rõ ràng và với một dòng chảy hợp lý. Trong những tuần tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các plugin với hướng dẫn để giúp bạn thực sự hiểu được nguyên tắc cơ bản của thiết kế âm thanh tốt và cho phép bạn tạo ra âm thanh bạn không bao giờ trước khi nghĩ rằng có thể.