Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Masala - v1.3 Responsive Multipurpose


Download Demo

Masala v1.3 là một rất sạch sẽ, linh hoạt, gọn gàng và 100% đáp ứng blogger mẫu mãi mãi. Blogger mẫu này giúp bạn làm thế nào để thực hiện một blog, portofolio, công nghệ, trang web elegent chuyên nghiệp như như của bạn. Nó được tạo ra bằng cách sử dụng HTML5/CSS3.
Ba Blog Giao diện thiết kế. Người mua có thể sử dụng bất cứ ai như / của mình như thế nào.
Dễ dàng tùy chỉnh tất cả các vật dụng.
100% Responsive mẫu thiết kế
Tự động thay đổi kích cỡ hình ảnh
Hỗ trợ tự động Youtube Hình thu nhỏ
Hỗ trợ quảng cáo đáp ứng như Google Adsense, Mua / bán quảng cáo vv
Hỗ trợ Disqus và hệ thống bình luận khác
SEO sẵn sàng cho tất cả các trình thu thập
Tuyệt vời nổi bật cuối Widget
Bài viết gần đây Widget của nhãn hoặc tất cả
Ngẫu nhiên cuối Widget của nhãn hoặc tất cả
Loại khác nhau và khóa thiết kế
Tự động nổi bật, đẹp, bài viết đã thích
Hỗ trợ trang lỗi 404
Hỗ trợ liên hệ với chúng tôi trang
Thiết kế trang lưu trữ
Gọn gàng và sạch bài viết liên quan widget
Đa Tabs
Bố trí Sơ chuyên nghiệp
Chủ đề tùy biến
Pass: tynisoft.com