Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Revo Uninstaller Pro 3.0.8 (Full + Patch)

Revo Uninstaller là một tiện ích giúp gỡ bỏ các chương trình một cách dễ dàng. Revo Uninstaller không chỉ thay thế cho trình Add/Remove thông thường của Windows mà còn gồm các công cụ khác giúp bạn quét sạch hệ thống Windows.

Với "Hunter mode" có một không hai, nó đem lại cho bạn những cách giải quyết thật đơn giản, dễ sử dụng nhưng thật hiệu quả và mạnh mẽ để quản lí (uninstall, dừng lại, xoá, vô hiệu hoá việc tự động khởi động) và lấy thông tin về những chương trình đã cài đặt và/hoặc đang chạy. Nhiều công cụ bổ sung khác đi kèm với Revo Uninstaller.
Full Patch
Giao diện chính
Các công cụ và tiện ích đi kèm:
  • Quản lí việc tự động khởi động.
  • Quản lí các công cụ cho Windows.
  • Xoá các file rác - Junk Files Cleaner.
  • Xoá history trình duyệt.
  • Xoá history các tiện ích văn phòng.
  • Xoá history Windows.
  • Công cụ xoá vĩnh viễn không thể phục hồi - Unrecoverable Delete.
  • Xoá dấu vết.
Changes
Added - Backup creation before Traced Uninstall
Fixed bugs
Added - Norwegian language
Sau khi cài đặt bạn thoát Revo rồi copy file Patch vào thu mục cài đặt theo phiên bản dành cho Win 32 và 64
C:\Program Files\VS Revo Group\Revo Uninstaller Pro chạy patch đăng ký theo tên bất kỳ.
Mở revo để kiểm tra kết quả