Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Camtasia Studio 8.4.0 (Full + Key )

Phần mềm Quay phim màn hình hiện nay được sử dụng nhiều để tạo các video hướng dẫn sử dụng máy tính, thủ thuật ... Khi nhắc tới thể loại phần mềm này chắc chúng ta không thể quên camtasia. Camtasia là 1 phần mềm quay phim màn hình chuyên dụng, camtasia cho phép quay lại toàn bộ màn hình hoặc chỉ 1 phần màn hình được chọn. Đặc biệt, camtasia còn cho phép bạn chọn nhanh 1 cửa sổ chương trình để chỉ quay lại diễn biến trên chính cửa sổ đó mà thôi.
Giao diện chính
Sau khi quay phim màn hình, camtasia cung cấp cho bạn 1 công cụ khá chuyên nghiệp để chỉnh sửa video vừa quay lại và cho tùy chọn xuất ra nhiều định dạng video và chất lượng khác nhau tùy ý. Ngoài ra, bạn có thể upload nhanh lên các trang chia sẻ video để chia sẻ với bạn bè của mình.
1. Ngắt mạng internet
2. Tìm đến file Host ( nhấp phải chọn Open with -> Notepad)
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
thêm vào cuối file đoạn sau
Code:
127.0.0.1       activation.cloud.techsmith.com
127.0.0.1       oscount.techsmith.com
3. Cài đặt camtasia bình thường với thông tin đăng ký sau:
Name: TyniSoft
Serial key: (Chọn 1 trong số những key dưới)
GCABC-CPCCE-BPMMB-XAJXP-S8F6R
EA5AC-CLMAM-A8W6W-EZLYM-LM58F
HLCZF-HDCPL-KGB6W-ZSCAZ-VF6A2
G4DCD-9CC5J-JTDPC-FQJ9X-X735A
Chúc các bạn thành công
Lưu ý: Nếu các bạn Lưu file Host nó bắt mình Lưu chổ khác các bạn cứ việc Lưu vào nơi nào đó nên nhớ bạn lưu file text với ECODING: ANSI (file hệ thống) . Để copy file Host mới đè lên file cũ bạn làm như sau.
1. Bạn dùng Run (Ctrl+R) gõ control folders nó hiện hợp thoại kế đến bạn mở sang TAB View -> Tìm đến dòng Hide extensions for known file types bạn bỏ dấu Check ( Việc này giúp hiển thị thêm thuộc tính file VD: *.exe)
2. Kế đến bạn vào file Host mới lưu nó sẽ có dạng Host.txt bạn xóa .txt thì nó trở thành File HOST mới.
3. Bạn coppy file mới rồi dán đè lên file Host cũ là OK.