Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Cách khắc phục lỗi MSVCP110

Để thực hiện các bạn làm như sau:
  1. Down file MSVCP110.DLL
  2. Bạn giải nén copy file MSVCP110.DLL dán vào đường dẫn sau C:\Windows\System32 -> Nếu hiện thông báo bạn nhấn Continue
  3. Thế là hoàn thành.