Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Microsoft Toolkit 2.5.1 ( Kích hoạt Windows 7/ 8/ 8.1 & Office 2010/ 2013 )

Microsoft Toolkit là công cụ mới nhất giúp bạn Active Windows Vista, 7, Windows 8/ Server, 2012 và Office 2010, 2013 cực kỳ hiệu quả. Microsoft Toolkit là phiên bản kế tiếp của Office 2010 Toolkit do CODYQX4 phát triển. Với Microsoft Toolkit việc Active Window và Office chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ việc click phần mềm sẽ tự động làm việc cho bạn. Đối với Office 2010 bạn có thể active toàn bộ hoặc 1 thành phần nhỏ trong gói... Word, Excel. Một công cụ nhỏ gọn kích hoạt duy nhất cho các sản phẩm hiện đại Microsoft.

Yêu cầu hệ thống:
- Microsoft .NET Framework 4.0 trở lên.
- Office 2010 hoặc mới hơn có trong diện hỗ trợ của Microsoft Toolkit.
- Windows Vista hoặc mới hơn có trong diện hỗ trợ của Microsoft Toolkit.

Change Version 2.5.1
-Added Channel Switching of Microsoft Office 2013 SP1 pure edition (SP1 not in Updates folder).
-Allow AutoKMS to use EZ-Activator routines using command-line parameters (AutoKMS.exe /EZActivator).
-Fixed Show CMID not working due to being located in 1 of 2 different WMI SPP providers depending on OS.
-Fixed Show Unlicensed display never showing if you have no keys installed.
-Improved Channel Switcher unsupported detection.
Các bạn click phải Microsoft Toolkit 2.5.1 chọn Run Admin để chạy với quyền Admin, click vào biểu tượng Windows nếu bạn muốn Bẻ khóa Windows 7/8/8.1 và biểu tượng Office nếu như bạn muốn Bẻ Khóa Office 2010/2013 như hình dưới:
Bạn chọn Bẻ khóa Office hay Windows
Tiếp theo, ở Tab Activation bạn click chọn EZ-Activator:
Tiến hành Activator
Chờ một lát sẽ có thông báo kích hoạt thành công:
Sau khi hoàn thành Crack
Chúc các bạn thành công