Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Tổng hợp ảnh bìa đẹp cho Facebook (Phần 1)

Ảnh bìa dành cho Facebook được mình tổng hợp từ Thư Viện Cover. Một thư viện lớn nhất về thiết kế ảnh bìa trên cộng động Face Việt. Trong Page này mình tổng hợp những ảnh bìa đẹp ý nghĩa.


Thư Viện Cover