Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Squid - Clean Responsive


Download Demo

Squid thiết kế với hiệu năng cao nhất và thân thiện với người dùng Blogger. Mẫu thiết kế những tính năng vượt trội đem lại trải nghiệm hoàn toàn tuyệt vời cho người dùng

Mẫu thiết kế đáp ứng
 1. Tự động bài viết Blog Tóm tắt
 2. Hình ảnh tự động Crop Với Thumbnail (Trang chủ và Label Trang Chỉ)
 3. Css và HTML cơ sở đơn với Drop xuống
 4. Tự động ngày Hiện Tại Tiêu đề bên phải
 5. Tab Widget sẵn sàng (nguồn bởi Jquery)
 6. Hình ảnh trượt (nguồn bởi Jquery)
 7. Hiện đại thân thiện người dùng tìm kiếm Hộp
 8. Tự động Phân trang nhập đến bài viết cuối trang
 9. Xã hội Chia sẻ Widget (Đặt bài viết Footer)
 10. Tùy chỉnh Lỗi 404 Với Search Box (chính thức 404)
 11. Related Post Widget (Đặt bài viết Footer)
 12. Banner quảng cáo sẵn sàng
 13. Meta Từ khoá và Mô tả Hỗ trợ (chính thức Meta Description Support)
 14. Bài viết gần đây hiện đại bởi nhãn
 15. Lựa chọn Massage nhanh (Sử dụng chính thức hệ Liên hệ)
 16. 4 cột Footer Area
 17. Nhấp nháy Trưng bày Hình ảnh
 18. Chính thức "THEO CỦA EMAIL" Widget
Pass Download: tynisoft