Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Flat Mag v1.2 – Responsive Magazine


Download Demo

Giới Thiệu 
FlatMag Blogger là một đơn giản và sạch sẽ được thiết kế với một phong cách tươi phẳng và với một thiết kế đáp ứng tuyệt vời. Chủ đề này hoàn thiện cho tạp chí hoặc các trang web cá nhân.

Tính Năng
 1. Thiết kế đáp ứng 
 2. Không giới hạn Tùy màu 
 3. Tự động bài viết Blog Tóm tắt 
 4. Tối ưu hóa SEO 
 5. Tab menu 
 6. 4 cột Footer Area 
 7. 2 Flexslider Responsive 
 8. Tin tức Mã CK 
 9. CSS3 + HTML Dropdown Menu 
 10. Gần đây Post By Nhãn 
 11. Tải thêm bài viết 
 12. Tùy chỉnh Lỗi 404 
 13. Giao diện người dùng thân thiện Sơ 
 14. Nhiều hơn ...
Pass Dowload: tynisoft