Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Code mã màu trong HTML

Bảng mã code màu HTML đẹp dùng trong quá trình thiết kế web, blogspot, để lấy mã màu nhanh và đẹp.

TurquoiseGreenSeaEmeraldNephritisPRiverBelizeHAmethystWisteriaWetAMidnightSunflowerOrangeCarrotWhiteSmokePumpkinAlizarinPgranateCloudsSilverConcreteAsbestosChestnutRAliceBlueSprayGossipCreamCanSilverTreeCapeHoneyMTurquoiseLynchCrustaJungleGHokiWaxFlowerObservatEcstacy
FLAT UI COLOR
Vui lòng click vào nút màu trên,
Sau đó copy mã màu mà bạn đã chọn.