Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Vengean­ce Minimal Hous­e Vol.1

FL Studio
Bộ gồm 2997 Sound Wav chất lượng hỗ trợ trong việc hòa âm phối khí trong FL Studio:
VMH1 Arcade Riffs
VMH1 Bassdrums
VMH1 Bonus
VMH1 Claps & Snares
VMH1 Cymbals
VMH1 FX Sounds
VMH1 Minimal Loops
VMH1 Minimal Percussion
VMH1 Synth Shots