Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Sống

Thơ Hay
Ảnh minh họa
Sống không giận, không hờn, không oán trách

Sống mĩm cười, thử thách với chông gai

Sống vươn lên, theo kịp ánh ban mai

Sống chan hòa, với những người chung quanh

Sống là động, nhưng lòng luôn bất động

Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương

Sống yên vui danh lợi mãi coi thường

Tâm bất biển, giữa dòng đợi vạn biển
Sưu tầm