Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Nếu như còn nợ ai !!!

Ảnh minh họa
Nếu nợ ai đó một cây kẹo, đừng trả lại bằng một cây kẹo .
Mà hãy trả lại bằng một ly nước, vì ly nước, sẽ làm cái ngọt của kẹo ngọt hơn, mát hơn . 

Nếu như nợ ai đó một trưa nắng, đừng trả lại bằng một trưa nắng .
Mà hãy trả lại bằng một chiều mưa, vì chiều mưa sẽ xoa dịu trưa nắng . 

Nếu nợ ai đó một cái ôm, đừng trả lại bằng một cái ôm .
Mà hãy trả lại bằng một nụ cười hạnh phúc , vì nụ cười hạnh phúc sẽ hoàn thiện sự ấm áp của cái ôm . 

Nếu nợ ai đó một lời hứa, đừng trả lại bằng một lời hứa .
Mà hãy trả lại bằng một hành động, vì hành động sẽ hoàn tất lời hứa . 

Nếu nợ ai đó một trái tim, đừng trả lại bằng một trái tim .
Mà hãy trả lại bằng một cuộc sống hạnh phúc , vì một cuộc sống hạnh phúc sẽ không làm uổng phí một trái tim...