Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

VST Nexus 2.2

Phần mềm VST hổ trợ Nexus này mình có dịp giới thiệu các bạn qua bài viết Các VST plugin Hổ Trợ ( FL Studio, Sonar)
Nhằm giúp các bạn cài đặt VST này được thuận lợi hơn nên hôm này mình xin cắt VST Nexus ra thành một bài viết riêng và cụ thể hơn cho bạn nào, đang định cài Nexus trong FL Studio.

Hướng dẫn cài đặt:

  1. Bạn tiến hành cài đặt bình thường nhưng file Nexus.dll phải nằm trong thư mục chứa VST của FL Studio.
  2. Chạy file AiR eLicenser Emulator Setup.exe để bẻ khóa Nexus 
  3. Bạn coppy thư mục Nexus Content để đâu đó trong thư mục VST của FL cũng được. Vì khi nhận Nexus trong FL nó tự động dò file trong Nexus Content. 

Sau khi cài đặt VST vào thư mục mặc đinh trong FL Studio 11

Ví dụ: FL Studio mình đang dùng nhận VST tại địa chĩ: G:\Program Files (x86)\VstPlugins. Bạn có thể tùy chỉnh ( theo Hình bên dưới).
Hình minh họa.
  • Sau khi cài xong bạn khởi động FL Studio tiến hành nhận Plugins VST Nexus trong FL. (Theo hình)
Hình 1
Hình 2
Nexus tự động dò tìm Nexus Content, bạn bỏ ở đâu nó cũng dò ra hết miễn có nằm trong máy là được ! 
Vậy là đã cài đặt thành công VST Nexus rồi đó.