Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Flash đẹp trang trí Blog v.1

Mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10. Mình xin giới thiệu đến các bạn 3 Mẫu Flash đẹp do đích thân mình thiết kế dựa trên Flash mình sưu tầm được từ các nguồn của nước ngoài.
Để có thể dán vào Blog hay Web các bạn sử dụng code HTML như sau:
<embed bgcolor="#FFFFFF" height="250" width="1000" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="Dán link file flash của bạn ở đây " type="application/x-shockwave-flash" ></embed>
Màu đỏ: Các bạn coppy Link của Flash và dán nó vào đấy.
Màu xanh: Các bạn tùy chình chiều rộng (width), chiều dài (height) để phù hợp với Blog hay Web của bạn.
Mẫu 1:

https://googledrive.com/host/0B4DGSbbFJaMuU2JVOVBoODc0NE0
Mẫu 2:

https://googledrive.com/host/0B4DGSbbFJaMuUEZ5bFNrQmloczg
Mẫu 3:

https://googledrive.com/host/0B4DGSbbFJaMubzdlbnhUOUJfUHc
Các bạn có thể Down về rồi Up lên host và sử dụng tránh trường hợp bị Die link Flash
Dowload