Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Tiện Ích Recent Posts - Dạng 4

Tiếp theo cách bài viết thuộc Recent Posts. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn thêm một dạng Bài Viết Mới dạng trượt phù hợp với những trang Web/blog về tin tức, nhằm tăng thêm phần tiện lợi cho người xem cũng như tín chuyên nghiệp Site bạn.

Các bước thực hiện 
Bạn Đăng nhập vào Blogspot 
Bước 1: Vào phần Bố Cục
Như Hình
Bước 2: Ở phần bố cục bạn Click vào Thêm Tiện ích
Hình 1
Hinh 2.
Thêm 1 Tiện Ích HTML. Bạn Coppy Toàn bộ Code bên dưới dán vào và save lại
<link rel="stylesheet" href="https://tynisoft.googlecode.com/svn/trunk/CssBaiVietMoi.css" type="text/css" media="screen" />
<script type='text/javascript'>
var spyTitle = "Bài Mới",
 numposts = 7,
 numchars = 127,
 komentar = "Bình Luận",
 pBlank = "http://2.bp.blogspot.com/-11FkySHGB5Y/TpZ6SSbsF2I/AAAAAAAAA94/zK10UaL7jgo/s1600/images.jpeg",
 modeID = true,
 showSummaries = true,
 openNewTab = false,
 showPostDate = true,
 showComment = true,
 showThumbnails = true,
 animatedRecentPost = true,
 limitspy = 4,
 intervalspy = 4000,
 tickspeed = 1000;
</script>
<script type="text/javascript" src="https://tynisoft.googlecode.com/svn/Java/Baivietmoi.js"></script>
<script src="http://www.tynisoft.com/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=rp"></script>
Tùy Chỉnh
Màu Xanh: Bạn thay thế bằng địa chỉ URL Web/blog của bạn
Màu Đỏ: Các bạn có thể down về tùy chỉnh và UpLoad lên Host rieng của bạn.