Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Tạo trang Archives cho Blog

Demo
Archives  là một tiện ích lưu trữ giúp cho người xem theo dõi Web/blog của bạn một cách thuận tiện nhất.
Với Blogspot thì Archives quá đơn điệu không chuyên nghiệp.
Thay vì một tiện ích hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn tạo 1 trang Archives vừa đẹp vừa đơn giản.

Các bước thực hiện.

  1. Bạn đang nhập vào Web/blog
  2. Bạn tạo 1 Trang mới và Coppy toàn bộ Code phía dưới dán vào trang đó với định dạng HTML 

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js" type="text/javascript"></script> 
<link rel="stylesheet" media="screen" href="http://reader-download.googlecode.com/svn/trunk/acc-toc-datesort-default.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript"> var accArchive = true, modeID = true, sDownSpeed = 600, sUpSpeed = 600; </script>
<script src="http://reader-download.googlecode.com/svn/trunk/archivelist-v1.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://www.tynisoft.com/feeds/posts/default?max-results=9999&alt=json-in-script&callback=loadtoc"></script>

Tùy chỉnh 

Màu đỏ: Nếu Web/blog bạn có thư viện Java thì bỏ qua dòng đó
Màu xanh: Thay URL bằng địa chỉ của bạn.