Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Bộ Fonts (Full)

Bộ sưu tập này gồm 2000 font Tiếng Việt cùng với một số Fonts Đẹp dành cho Thiết Kết. 
Các bạn down về giải nén Copy toàn bộ và dán vào thư mục Fonts
Đường dẫn: Control Panel\Fonts 
Lưu ý: Đối với máy tính cấu hình yếu các bạn lựa chọn những font cần dùng thôi như VNI fonts. Vì copy hết sẽ ảnh hướng đến tốc độ máy tính
Download