Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Yamicsoft Windows 7 Manager 4.3.0

Yamicsoft Windows 7 Manager cung cấp cho bạn với tất cả trong một tiện ích để tối ưu hóa, tinh chỉnh, và dọn dẹp Windows 7. Nó bó hơn 30 tiện ích khác nhau trong một! Hãy truy cập vào hàng trăm tùy chọn ẩn để cải thiện hiệu năng hệ thống và bảo mật, dọn dẹp registry, các tập tin rác, chống phân mảnh registry, tối ưu hóa tốc độ mạng, quản lý các chương trình khởi động cùng hệ thống, cấu hình trình đơn khởi động, cùng nhiều tiện ích linh tinh khác. Nó là một tuyệt vời dành cho Windows 7.

Thay đổi trong 4.3.0:
Phóng to phông chữ cho một số chức năng.
Hoàn thiện các máy chủ biên tập
Dịch vụ quản lý cập nhật để v3.6
IE Manager cập nhật để v4.3
Thông tin hệ thống cập nhật để v2.4
Quy trình quản lý cập nhật để v3.7
Tối ưu hóa thuật sĩ cập nhật để v2.3, bạn có thể thêm tuổi thọ SSD của bạn .
1-Click Cleaner cập nhật lên v2.9
Trung tâm sửa chữa cập nhật để v4.1
Junk File Cleaner cập nhật lên v4.3
Registry Cleaner cập nhật lên v5.9
Smart Uninstaller cập nhật lên v3.9
Đăng ký Công cụ cập nhật để v2.8
Giám đốc gắn cập nhật để v1.1
Startup Manager cập nhật để v2.8
Task Scheduler quản lý cập nhật để v3.6
Hướng Dẫn
1. Cài đặt Windows 7 Manager,
2. Sử dụng keymaker đăng ký ứng dụng.
3. Xong.