Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

VENGEANCE ELECTRO

VENGEANCE ELECTRO là tập hợp những file âm thanh Nhạc Cụ với chất lượng cao nhất với định dạng Wav, Hổ trợ trong việc hòa âm trong FL Studio.

Bộ gồm có:
VEE Bassdrums: Hơn 200 Sound
VEE Claps: Hơn 100 Sound
VEE Cymbals: bao gồm Hithat, Open Hithat, Rides....
VEE Effects: Hơn 1000 Sound
VEE Electro Loops 128 BPM: Hơn 400 Sound Loops
VEE Melody Kits: 51 Sound
VEE Percussion Instruments: Gồm 249 Sound
VEE Real Recordings: 149 Sound
VEE Snares: 189 Sound
VEE Synth Shots: Gồm Synth Basses, Sound, Voc
Download

Hướng dẫn:
Down về giải nén và copy toàn bộ dán vào nơi cài đặt FL Studio:
Mặc định 
C:\Program Files (x86)\Image-Line\FL Studio 11\Data\Patches\Packs (Win 64bit)
C:\Program Files\Image-Line\FL Studio 11\Data\Patches\Packs (Win 32bit)

Clip DEMO ^^