Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Tiện Ích Recent Posts - Dạng 3

Cũng tương tự Tiện Ích Recent Posts - dạng 2. Nhưng được bổ xung thêm phần hiện thị Nhận Xét và Read More
Các bước Cài Đặt:
Bước 1: Đăng Nhập vào Blogger
Bước 2: Đến phần quản lý Bố Cục
Hình hướng dẫn
 Bước 3: Bạn coppy toàn bộ Code bên dưới và dán vào Khung chứa code HTML
<style type="text/css">
/*<![CDATA[*/
img.label_thumb{-webkit-transition:all .5s ease;-moz-transition:all .5s ease;transition:all .5s ease;float:left;padding:0;border:3px solid #cccccc;-webkit-border-radius:100px;-moz-border-radius:100px;border-radius:100px;background:#fff;margin-right:10px;height:50px;width:50px}
img.label_thumb:hover{-moz-transform:scale(1.2) rotate(-350deg);-webkit-transform:scale(1.2) rotate(-350deg);-o-transform:scale(1.2) rotate(-350deg);-ms-transform:scale(1.2) rotate(-350deg);transform:scale(1.2) rotate(-350deg);-webkit-box-shadow:0 0 20px rgba(0,0,0,0.3),inset 0 0 20px rgba(0,0,0,0.1);-moz-box-shadow:0 0 20px rgba(0,0,0,0.3),inset 0 0 20px rgba(0,0,0,0.1);box-shadow:0 0 20px rgba(0,0,0,0.3),inset 0 0 20px rgba(0,0,0,0.1);background:#f7f6f6}
.label_with_thumbs{float:left;width:100%;min-height:70px;margin:0 10px 2px 0;adding:0}ul.label_with_thumbs li{background:#f5f5f5;list-style-type:none;padding:8px 0;min-height:65px;margin-bottom:5px}
.label_with_thumbs a{color:#3395BF;font-size:12pt;outline:0;text-decoration:none}
.label_with_thumbs a:hover,.label_with_thumbs a:focus{color:#F4A557}.credits,.credits a{font-size:12px!important;text-align:left;text-shadow:0 1px 0 #fff;color:#888}
#mdjumplink{font-weight:800;background:#f7f8f9;background:-webkit-linear-gradient(top,#f7f8f9 0,#e9e9e9 100%);background:-moz-linear-gradient(top,#f7f8f9 0,#e9e9e9 100%);background:-o-linear-gradient(top,#f7f8f9 0,#e9e9e9 100%);background:-ms-linear-gradient(top,#f7f8f9 0,#e9e9e9 100%);background:linear-gradient(top,#f7f8f9 0,#e9e9e9 100%);filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#f7f8f9',endColorstr='#e9e9e9',GradientType=0);border:1px solid #ddd;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;border-radius:4px;padding:6px 12px;margin:0;-webkit-box-shadow:0 1px 0 #f9f9f9 inset,1px 1px 1px rgba(223,223,223,0.4);-moz-box-shadow:0 1px 0 #f9f9f9 inset,1px 1px 1px rgba(223,223,223,0.4);box-shadow:0 1px 0 #f9f9f9 inset,1px 1px 1px rgba(223,223,223,0.4);color:#888!important;text-shadow:0 1px 0 #fff;line-height:1.2;cursor:pointer;font-size:13px;font-weight:bold;text-decoration:none!important}
#mdjumplink:hover{background:#f1f1f1;background:-webkit-linear-gradient(top,#f1f1f1 0,#e0e0e0 100%);background:-moz-linear-gradient(top,#f1f1f1 0,#e0e0e0 100%);background:-o-linear-gradient(top,#f1f1f1 0,#e0e0e0 100%);background:-ms-linear-gradient(top,#f1f1f1 0,#e0e0e0 100%);background:linear-gradient(top,#f1f1f1 0,#e0e0e0 100%);filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#f1f1f1',endColorstr='#e0e0e0',GradientType=0);text-decoration:none!important}
#mdjumplink a{color:#888!important;text-decoration:none;display:block;margin:2px}
#mdjumplink a:hover{color:#888!important;text-decoration:none}
#mdcomments{padding:6px 12px;background:#3395BF;color:#FFFFFF!important;font-size:13px;font-weight:800}
#mdcomments:hover{background:#F4A557;text-decoration:none}
/*]]>*/
</style><script type="text/javascript" src="https://tynisoft.googlecode.com/svn/trunk/Baivietmoi.js"></script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var numposts = 5;
var showpostthumbnails = true;
var displaymore = true;
var displayseparator = true;
var showcommentnum = false;
var showpostdate = false;

var showpostsummary = false;
var numchars = 80;
//]]>
</script>
<script src='http://tynisoft.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=labelthumbs'></script>
Tùy Biến:
Màu đỏ: Là khung tròn hình Thumb, tùy chỉnh lớn nhỏ
Thay Tynisoft bằng tên Web/blog của bạn
var numposts = 5; (Số bài viết được hiển thị)
var showpostthumbnails = true; (Post ảnh)
var displaymore = true; (thêm Button)
var showcommentnum = false; (Số nhận)
var showpostdate = false; (Đăng Ký)
Bước 4: Lưu Lại xem kết quả