Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Thêm Tiện Ích Trên Bài Đăng Blog

Hôm nay mình xin mách nhỏ với các bạn một tiện ích cũng khá là quan trọng cho những Blog hay Web nào thích trang trí Banner hay silder Ảnh  ngay trang chủ và trên bài viết Blog của mình. Các bạn theo dỗi các bước thực hiện nha.

Bước 1: Bạn đăng nhập vào Blogspot -> mục Mẫu -> Chỉnh Sửa HTML
Ảnh chi tiết
Bước 2: Bạn bấm Ctrl + F tìm đến thẻ <b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>  bạn sử chữ no thành yes 
Bước 3: Bạn Save lại. Xong

Sau khi làm xong bạn thoát vào phần bố cục để xem kết quả nha. Nếu bạn thêm một tiện ích chỉ hiện ở phần trang chủ thôi và không hiện ở trang kế tiếp các bạn làm thêm một bước nữa.

Bạn trở vào lại phần Mẫu -> Chỉnh sửa HTML
Tìm đến ngay <b:section class='main' id='main' showaddelement='yes'>  bây giờ phía dưới dòng này là khung chứa tiện ích của bạn.
Ví dụ:
<b:widget id='HTML5' locked='false' title='' type='HTML'>
<b:includable id='main'> <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'> 
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
<h2 class='title'><data:title/>
</h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>
<b:include name='quickedit'/>
 </b:if> 
</b:includable>
 </b:widget>
Ảnh chỉ dẫn

Tùy thuộc vào người thiết kế Blog bạn dùng ngôn ngữ HTML 5 hay HTML 4 miễn là cấu trúc giống là được bạn không cần bận tâm.
Bạn thêm 2 dòng mình tô màu vào đúng vị trí rồi lưu lại. Và xem thành quả.
Chúc bạn thành công ^^