Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

VST Z3TA

Một trong những VST không thể thiếu hỗ trợ làm nhạc trên FL Studio và Sonar.