Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Nexus 2.2 Expansions

Đây là một số hệ tiếng Nexus Expansions mở rộng: Hỗ Trợ Nexus 2.2
" Các bạn hãy thường xuyên vào trang theo dõi nhá vì Luôn Cập Nhật exp khi nào FUll mới thôi"
 Hình Hướng Dẫn Import vào Nexus 
Đối với các Skin Nexus cũng tương tự Down FULL Skin tại Đây
Hình hướng dẫn