Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Tiện ích Recent Posts - Dạng 1

Đã lâu rồi mình không có UP bài viết nào về Tiện Ích Blog. Tình cờ mình dạo một vòng  Blog mấy bạn nước ngoài thấy có một tiện ích rất hay về Bài Viết Mới, Những tiện ích trướt đây đơn giản chỉ hiện những bài viết mới nhất và số lần hiển thị chỉ 5 bài hoặc nhiều hơn tùy mình chỉnh. Nhưng với tiện ích này bạn có thể Next hoặc Previous về bài cũ nhất, rất nhanh rất là gọn. Chắc chắn các Bogger điều rất thích điều này.

Sau đây là các bước thực hiện:
"Sao lưu Blog trước khi thực hiện nhằm tránh lỗi phát sinh khi làm"
Bước 1: Vào blog của bạn chọn Mẫu -> Chỉnh sử HTML -> Ctrl + F ( tìm thẻ ]]></b:skin>và dán toàn bộ phần code phía dưới vào trên thẻ ]]></b:skin>

Bước 2: Bạn tìm tiếp đến thẻ đóng </head> và chèn toàn bộ code phía dưới vào ngay trên </head>.

Ngay dòng 5 bạn sữa URL thành địa chỉ Blog của bạn:
Bước 3: Thêm một tiện ích HTML và dán Code phía dưới vào.

<div id="terbaru"></div>
<div id="mas-navigasifeed"></div>
Lưu lại và xem thành quả của bạn