Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Flash Hoa Sen đẹp trang trí cho blog - v.3

Tiếp theo bộ sưu tập Flash hoa sen v.2  mình xin mạng phép cập nhật thêm một số Flash Hoa sen đẹp gửi đến các bạn, nhầm trang trí cho Web/blog của mình thêm phần rực rỡ và sống động hơn ^.^


Trước tiên bạn cần có code để chèn vào Web của mình. 
<embed bgcolor="#FFFFFF" height="250" width="1000" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="Dán link file flash của bạn ở đây " type="application/x-shockwave-flash" ></embed>
Sao đây là một số mẫu Flash

Mẫu 1:


https://tynisoft.googlecode.com/svn/wiki/Sen 5.swf

Mẫu 2:

https://tynisoft.googlecode.com/svn/wiki/Sen 6.swf
Mẫu 3:


https://tynisoft.googlecode.com/svn/wiki/Sen 7.swf

Mẫu 4:


https://tynisoft.googlecode.com/svn/wiki/Sen 8.swf
Mẫu 5:


https://tynisoft.googlecode.com/svn/wiki/657.swf