Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Flash hoa đẹp trang trí Blog - v.2

Nói tiếp Flash hoa đẹp trang trí Blog - v.1 
Nay mình xin gửi đến các bạn thêm một số Flash Hoa đẹp trang trí cho Blog do mình sưu tập được.
Để có thể dán vào Blog hay Web các bạn sử dụng code HTML như sau:
<embed bgcolor="#FFFFFF" height="250" width="1000" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="Dán link file flash của bạn ở đây " type="application/x-shockwave-flash" ></embed>
Màu đỏ: Các bạn coppy Link của Flash và dán nó vào đấy.
Màu xanh: Các bạn tùy chình chiều rộng (width), chiều dài (height) để phù hợp với Blog hay Web của bạn.
Sau đây là một số mẫu Flash:
Mẫu 1:

https://4c447061-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tyniproblog/Flashdep1.swf

Mẫu 2: 


https://4c447061-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tyniproblog/Flashdep2.swf

Mẫu 3:

https://4c447061-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tyniproblog/Flashdep5.swf

Mẫu 4:https://4c447061-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tyniproblog/Flashdep14.swf

Mẫu 5:

https://4c447061-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tyniproblog/Flashdep7.swf
Lưu Ý: Để phòng ngừa các link Flash trên bị sự cố các bạn có thể Download trọn bộ các Flash trên về rồi UP lên Host riêng.
Download