Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Flash Hoa Sen đẹp trang trí cho blog - v.2

Tiếp theo bộ sưu tập Flash hoa sen, mình xin mạng phép cập nhật thêm một số Flash Hoa sen đẹp gửi đến các bạn, nhầm trang trí cho Web/blog của mình thêm phần rực rỡ và sống động hơn ^.^


Trước tiên bạn cần có code để chèn vào Web của mình. 
<embed bgcolor="#FFFFFF" height="250" width="1000" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="Dán link file flash của bạn ở đây " type="application/x-shockwave-flash" ></embed>
Sao đây là một số mẫu Flash


Mẫu 1:


https://tynisoft.googlecode.com/svn/wiki/Sen 1.swf


Mẫu 2:


https://tynisoft.googlecode.com/svn/wiki/Sen 2.swfMẫu 3:


https://tynisoft.googlecode.com/svn/wiki/Sen 3.swf


Mẫu 4:


https://tynisoft.googlecode.com/svn/wiki/Sen 4.swf
Mẫu 5


https://tynisoft.googlecode.com/svn/wiki/Sen 15.swf
Mẫu 6


https://tynisoft.googlecode.com/svn/wiki/Sen 16.swf
Mẫu 7


https://tynisoft.googlecode.com/svn/wiki/Sen 17.swf