Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Tạo lưu trữ dạng lịch cho blog

Với thủ thuật này Widget lưu trữ blog (Archive blog) mặc định của blogspot sẽ được biến đổi thành một lịch đẹp như Wordpress. Thủ thuật giúp bạn dễ dàng tạo ra một tiện ích lưu trữ lịch cho blog của bạn bằng cách sử dụng hình nền tối và ánh sáng. Tiện ích được mã hóa bởi phydeaux3 và thiết kế lại bởi MBT với màu sắc tùy chỉnh và cài đặt dễ dàng hơn. Các plugin đã được chỉnh sửa tương thích và dễ dàng để thực hiện.
Cảnh báo: Trước khi bạn bắt đầu áp dụng bất cứ thay đổi mẫu mã blogger của bạn, Namkna khuyến khích bạn nên sao lưu nó, bằng cách nhấp vào liên kết Sao lưu/ Khôi phục => Tải xuống mẫu hoàn chỉnh (Download Template Full Version).
☼ Cách tiến hành:
1- Đăng nhập (login) vào Blog
2- Vào Bố cục (Layout)
3- Chọn Thêm Tiện ích (Add widget) => Chọn mục Lưu trữ Blog (Archive blog) -> nếu blog bạn đã có mục này thì có thể bỏ qua bước này.4- Sau đó bấm vào Chỉnh sửa (Edit) tiện ích lưu trữ blog đã được thêm. Và Chọn các tùy chọn sau đây như thể hiện trong ảnh:
  • Chọn kiểu là danh sách phẳng.
  • Tại mục tùy chọn bỏ chọn "Hiển thị Bài đăng cũ nhất trước".
  • Chọn tần xuất kho lưu trữ định dạng hàng tháng, hàng ngày tùy ý bạn.

- Bấm Lưu để cập nhật cài đặt.
5- Bây giờ vào Mẫu (Template) => Sao lưu template của bạn lại => Chọn Edit HTML => Tiếp tục (Proceed)
6- Tìm đoạn code tương tự như bên dưới!

- Thay thế nó bằng đoạn code bên dưới:


7- Dán đoạn code bên dưới vào trước thẻ </head>.
8- Lưu mẫu của bạn và bạn đã gần như xong!
9- Thêm CSS tạo phong cách riêng.
- Tiện ích sẽ nhìn mờ và màu xám trừ khi bạn phong cách bằng cách thêm thuộc tính CSS màu sắc. Để làm điều này hãy tìm kiếm thẻ ]]></b:skin> và thêm ngay phía trên nó 1 trong 2 mã css tương ứng sau đây:
Style 1- Nếu bạn đang sử dụng một chủ đề nhẹ hơn với nền trắng sau đó sử dụng mã này:
Code:

Tùy biến:
+Để thay đổi màu sắc văn bản bạn sửa #0080ff ( dòng 31).
+Để thay đổi màu nền của ô sửa #53A9FF (dòng 28)
+Để thay đổi màu sắc của ô khi dê chuột sửa #72B9FF (dòng 29)
+Để chọn lấy mã màu bạn thích có thể vào đây
Style2: Nếu bạn đang sử dụng một mẫu với nền đen hoặc tương tự hãy sử dụng mã này:


Code


Tùy biến: thay đổi màu sắc của văn bản ở dòng 29 30 sửa #F5F202
10- Lưu mẫu lại và xem thành quả nha.