Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Adobe Flash Professional CS5 - FULL

Adobe ® Flash ® Professional CS5 phần mềm là tiêu chuẩn công nghiệp cho tác giả tương tác và chuyển giao các kinh nghiệm nhập vai mà hiện nay luôn trên máy tính cá nhân, các thiết bị di động, và kích thước màn hình của hầu như bất kỳ và độ phân giải.
Create interactive experiences Tạo những kinh nghiệm tương tác
Express your creative vision and attention to detail and design pixel-perfect interactive content with exceptional typography, flexible layouts, and incredibly smooth animation.
Express tầm nhìn sáng tạo của bạn và chú ý đến chi tiết và thiết kế hoàn hảo pixel nội dung tương tác có kiểu chữ đặc biệt, bố trí linh hoạt, và hình ảnh động cực kỳ trơn tru.
DownloadLink dự phòng
Down Crack
Hướng dẫn cài đặt:
Cách 1:
Sau khi cài đặt xong, các bạn chạy file keygen, và nhấn Patch, rồi lấy đoạn serial đó để chèn vào khi bật Adobe Flash CS5 lên
Cách 2: (Nếu cách trên không được)
Các bạn copy file activator vào thư mục cài đặt
Tiếp theo bấm vào cái hình logo, chờ nó hiện lên chữ Ok! là xong
Nếu Flash CS5 lúc chạy lên vẫn đòi bản quyền thì các bạn làm tiếp như bên dưới.
1. Tìm đến C:\Windows\system32\drivers\etc\
2. Mở file host trong thư mục etc bằng notepad
3. Thêm vào dưới cùng của file host đoạn sau.
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 3dns 3.adobe.com
127.0.0.1 3dns 2.adobe.com
127.0.0.1 adobe dns.adobe.com
127.0.0.1 adobe dns 2.adobe.com
127.0.0.1 adobe dns 3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate sea.adobe.com
127.0.0.1 wwis dubc1 vip60.adobe.com
127.0.0.1 activate sjc0.adobe.com
127.0.0.1 wwis dubc1 vip60.adobe.com
 Lưu lại thế là Xong. Bắt đầu khám phá nào