Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Kiểu Chữ


Mấy cái này ăn cắp ak đăng lên cho pà con dễ tìm mà dung thui ak !!!!

Ấn ALT + các số sau:

╬ 8142
° 01456
∞ 7148
€ 09856
♪ 2573
♣ 5
▼ 9247
♥ 2563
♠ 14086
• 06549
╚ 9416
╗ 8379
← 8475
↑ 15384
↓ 5145
ƒ 7583
† 0134
▄ 8156
■ 18942
ß 049631
¯ 0943
¥ 0165
¼ 1452
♀ 4108
þ 09726
Ç 09415
₧ 84126
« 94126
Θ 72169
╞ 57286
╦ 86731
¿ 52648
∟ 36892
Γ 8162
¢ 05794
ë 081643
Ω 48106
÷ 72438
∩ 72943
╓ 8150
╜ 2749
╨ 49360
║ 59834
╟ 2759
ª 75942
Æ 61842
å 9606
Å 399
ï 30859
σ 2789
─ 81604
▒ 5297
▓ 5298
Ä 9614
φ 82157
Φ 8424
¹ 0185
æ 9361
┬ 7362
┴ 7361
≡ 5104
± 5105
├ 18627
2122 TM
Sắc : 141
Huyền : 0204
Hỏi : 0210
Ngã : 0222
Nặng : 149
ă : 0227
ô : 147
ê : 136
ư : 0253
ơ : 01269
â : 131
ó : 162
ú : 163
á : 160
í : 161
à : 133
è : 138
ù : 151
¥ : 157
ƒ : 159
¼ :172
½ : 171
│ : 179
║ : 186
─ : 196
† 01414
© 0425
½ 171
≈ 247
§ 21
« 0171 » 175
¯ 0687
¿ 168
........._________________(¯)
......../#############/@ Ðô
......./#############/= = £ä
......|«|_|-|___|---|_|»|____|
......|«|¯|-|¯¯¯|---|¯|»|~~~|

(¯`•._.•[ (Ðô£ä) ]•._.•´¯)
¨°o.O (Ðô£ä) O.o°
×÷•.•´¯`•)» (Ðô£ä) «(•´¯`•.•÷×
• ••^v´¯`×) (Ðô£ä) (×´¯`v^•• •
,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸-(_ (Ðô£ä) _)-,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸
- - --^[ (Ðô£ä) ]^-- - -
••.•´¯`•.•• (Ðô£ä) ••.•´¯`•.••
`•.¸¸.•´´¯`••._.• (Ðô£ä) `•.¸¸.•´´¯`••._.•
(¯`•._) (Ðô£ä) (¯`•._)
¯¨'*•~-.¸¸,.-~*' (Ðô£ä) ¯¨'*•~-.¸¸,.-~*'
Oº°‘¨ (Ðô£ä) ¨‘°ºO
׺°”˜`”°º× (Ðô£ä) ׺°”˜`”°º×
.•´¯`•-> (Ðô£ä) <-•´¯`•.
<º))))><.•´¯`•. (Ðô£ä) ¸.•´¯`•.¸><((((º>
- -¤--^] (Ðô£ä) [^--¤- -
~²ºº0~ (Ðô£ä) ~²ºº8~
._|.<(+_+)>.|_. (Ðô£ä) ._|.<(+_+)>.|_.
..|..<(+_ (Ðô£ä) _+>..|..
-•=»‡«=•- (Ðô£ä) -•=»‡«=•-
•°o.O (Ðô£ä) O.o°•
––––•(-• (Ðô£ä) •-)•––––
(¯`•¸•´¯) (Ðô£ä) (¯`•¸•´¯)
••¤(`×[¤ (Ðô£ä) ¤]×´)¤••
—(••÷[ (Ðô£ä) ]÷••)—
•ï¡÷¡ï• (Ðô£ä) •ï¡÷¡ï•
•!¦[• (Ðô£ä) •]¦!•
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ (Ðô£ä) °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
°¨¨°º"°¨¨°(_.•´¯`•«¤° (Ðô£ä) °¤»•´¯`•._)°¨¨°º"°¨¨°
»-(¯`v´¯)-» (Ðô£ä) »-(¯`v´¯)-»
°l||l° (Ðô£ä) °l||l°
•°¤*(¯`°(F)( (Ðô£ä) )(F)°´¯)*¤°•
—¤÷(`[¤* (Ðô£ä) *¤]´)÷¤—
¸.´)(`•[ (Ðô£ä) ]•´)(` .¸
•÷±‡± (Ðô£ä) ±‡±÷
+*¨^¨*+ (Ðô£ä) +*¨^¨*+
(¯`•.º-:¦:-† Ðô£ä †-:¦:-º.•´¯)

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Ðô£ä †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

¸.•'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'•.¸Ðô£ä¸.•'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'•.¸

¸.•´¯`•.¸¸.¤Ðô£ä-¤-:¦:-´¯))--»

ஐÐô£äஐ

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Ðô£ä♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑

llıllı (Ðô£ä) ıllıllı
ε[-ิิ_•ิ]з Ðô£ä ε[-ิิ_•ิ]з
|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡ (Ðô£ä) ̡l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|
( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ ) (Ðô£ä) ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ )
۞۞ (Ðô£ä) ۞۞
●±‡±● (Ðô£ä) ●±‡±●
●๋• (Ðô£ä) ●๋•
[̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] (Ðô£ä) [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]
۰۪۪۫۫●۪۫۰ (Ðô£ä) ۰۪۪۫۫●۪۫۰
-ღ– ♥ (Ðô£ä)-ღ– ♥
- †(Ðô£ä)- †
♀♥♂¿½ (Ðô£ä)♀♥♂¿½
»₪ (Ðô£ä)« ‘๑’
๑•ิ.•ั๑ (Ðô£ä) ๑•ิ.•ั๑
๑♥๑9 (Ðô£ä) 9๑♥๑
卍]†- (nick) -†[卍
/̵͇̿̿/̿̿”̿̿̿̿̿ ̿̿̿̿ (Ðô£ä) ̿̿̿̿̿̿̿’̿̿̿̿̿’̵͇̿̿
ҳ̸Ҳ̸ҳ (name) ҳ̸Ҳ̸ҳ


............................................
.......*I♥U*..............*I♥U*....... ...*I♥U**I♥U*.....*I♥U**I♥U*....
.*I♥U*....*I♥U*.*I♥U*....*I♥U*.. .*I♥U*.........*I♥U*........*I♥U*..
..*I♥U*........................*I♥U*..
...*I♥U*......................*I♥U*...
....*I♥U*........Ðô£ä.......*I♥U*....
......*I♥U*................*I♥U*......
........*I♥U*............*I♥U*........
...........*I♥U*......*I♥U*...........
..............*I♥U**I♥U*..............
..................*I♥U*..................
............................................
(¯`·._.·[ (your nickname here) ]·._.·´¯)
¨°o.O (your nickname here) O.o°
×÷·.·´¯`·)» (your nickname here) «(·´¯`·.·÷×
· ··^v´¯`×) (your nickname here) (×´¯`v^·· ·
,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ (your nickname here) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸
- - --^[ (your nickname here) ]^-- - -
•·.·´¯`·.·• (your nickname here) •·.·´¯`·.·•
`·.¸¸.·´´¯`··._.· (your nickname here) `·.¸¸.·´´¯`··._.·
(¯`·._) (your nickname here) (¯`·._)
¯¨'*·~-.¸¸,.-~*' (your nickname here) ¯¨'*·~-.¸¸,.-~*'
Oº°‘¨ (your nickname here) ¨‘°ºO
׺°"˜`"°º× (your nickname here) ׺°"˜`"°º×
.·´¯`·-> (your nickname here) <-·´¯`·.
<º))))><.·´¯`·. (your fishname here) ¸.·´¯`·.¸><((((º>
- -¤--^] (your nickname here) [^--¤- -
._|.<(+_+)>.|_. (your nickname here) ._|.<(+_+)>.|_.
..|..<(+_ (your nickname here) _+>..|..
-·=»‡«=·- (your nickname here) -·=»‡«=·-
•°o.O (your nickname here) O.o°•
––––•(-• (your nickname here) •-)•––––
(¯`•¸·´¯) (your nickname here) (¯`·¸•´¯)
··¤(`×[¤ (your nickname here) ¤]×´)¤··
—(•·÷[ (your nickname here) ]÷·•)—
·ï¡÷¡ï· (your nickname here) ·ï¡÷¡ï·
·!¦[· (your nickname here) ·]¦!·
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ (your nickname here) °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
»-(¯`v´¯)-» (your nickname here) »-(¯`v´¯)-»
°l||l° (your nickname here) °l||l°
•°¤*(¯`°(F)( (your nickname here) )(F)°´¯)*¤°•

—¤÷(`[¤* (your nickname here) *¤]´)÷¤—
¸.´)(`·[ (your nickname here) ]·´)(` .¸
·÷±‡± (your nickname here) ±‡±÷
+*¨^¨*+ (your nickname here) +*¨^¨*+

(¯`·.º-:¦:-† your nickname here †-:¦:-º.·´¯)

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† your nickname here †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸your nickname here¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸
¸.•´¯`•.¸¸.¤your nickname here-¤-:¦:-´¯))--»


(¯`·._.·[ (your nickname here) ]·._.·´¯)

¨°o.O (your nickname here) O.o°

×÷·.·´¯`·)»(your nickname here) «(·´¯`·.·÷×

· ··^v´¯`×) (your nickname here) (×´¯`v^·· ·

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(your nickname here)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

- - --^[ (your nickname here)^-- - -

•·.·´¯`·.·• (your nickname here) •·.·´¯`·.·•

`·.¸¸.·´´¯`··._.· (your nickname here) `·.¸¸.·´´¯`··._.·

(¯`·._) (your nickname here) (¯`·._)

¯¨'*·~-.¸¸,.-~*' (your nickname here) ¯¨'*·~-.¸¸,.-~*'

Oº°‘¨ (your nickname here) ¨‘°ºO

׺°"˜`"°º× (your nickname here) ׺°"˜`"°º×

.·´¯`·-> (your nickname here) <-·´¯`·.

<º))))><.·´¯`·. (your nickname here) ¸.·´¯`·.¸><((((º>

- -¤--^] (your nickname here) [^--¤- -

._|.<(+_+)>.|_. (your nickname here) ._|.<(+_+)>.|_.

..|..<(+_ (your nickname here) _+>..|..

-·=»‡«=·- (your nickname here) -·=»‡«=·-

•°o.O (your nickname here) O.o°•

––––•(-• (your nickname here) •-)•––––

(¯`•¸·´¯) (your nickname here) (¯`·¸•´¯)

··¤(`×[¤ (your nickname here) ¤]×´)¤··

—(•·÷[ (your nickname here) ]÷·•)—

·ï¡÷¡ï· (your nickname here) ·ï¡÷¡ï·

·!¦[· (your nickname here) ·]¦!·

°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ (your nickname here) °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸

»-(¯`v´¯)-» (your nickname here) »-(¯`v´¯)-»

°l||l° (your nickname here) °l||l°

•°¤*(¯`°(F)( (your nickname here) )(F)°´¯)*¤°•

—¤÷(`[¤* (your nickname here) *¤]´)÷¤—

¸.´)(`·[ (your nickname here)]·´)(` .¸

·÷±‡± (your nickname here) ±‡±÷

+*¨^¨*+(your nickname here)+*¨^¨*+
ஐ(your nickname here)ஐ
๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥(your nickname here)♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
/̵͇̿̿/̿̿"̿̿̿̿̿ ̿̿̿̿ (your nickname here) ̿̿̿̿̿̿̿'̿̿̿̿̿'̵͇̿̿
ҳ̸Ҳ̸ҳ (your nickname here) ҳ̸Ҳ̸ҳ
๑۩۞۩๑ (your nickname here)๑۩۞۩๑
ıllıllı (your nickname here)ıllıllı
ε[-ิิ_•ิ]з (your nickname here) ε[-ิิ_•ิ]з
|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡ (your nickname here) ̡l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|
( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ ) (your nickname here) ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ )
۞۞ (your nickname here) ۞۞
●±‡±● (your nickname here) ●±‡±●
●๋• (your nickname here) ●๋•
[̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] (your nickname here) [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]
۰۪۪۫۫●۪۫۰ (your nickname here) ۰۪۪۫۫●۪۫۰
(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)
«´¨`•..¤ your nick name here:¤..•´¨`»
(¸.•'´(¸.•'´¤*¤`'•.¸)`'•.¸)
((¯`°•¸¤º*`` ” -:¦:- (your nickname here)-:¦:- “ ´´*º¤¸•°´¯))


—╬ღ♥ღ♥ °•° ─» (your nickname here) °•° ♥ღ ♥ღ╬—
/-‘๑’-•:*´¨* •ღ (your nickname here)•*´¨ `*•-‘๑’-

/»»-»-(¯`v´¯)-»*** (your nickname here) ***«-(¯`v´¯)-«-««

/[»¯¯¯¶¯®ä¥ ¯Î¯åï » (your nickname here) «¯¯¯¶¯®ä¥ ¯Î¯åï »]
/♀♂♥ღஐ:._ (your nickname here) _.:ღஐ♥♀♂


/ܓܨܓ (your nickname here) . . (๏•ิ_•ิ๏) 198x


/:.♥.. +**+.. / _(your nickname here)_ /..+**+..♥.:


/°ºo(¯`°¤(your nickname here)¤°´¯)oº°

/° Ħγ Vọŋġ ° †™(your nickname here)™†

/★╬♥๑ღ(your nickname here)♥๑ღ╬★

/[†] (your nickname here) [†]


/★*--*[»»-»-(¯`v´¯)-»*** ]º°(¯`(your nickname here)´¯)[«-(¯`v´¯)-«-«« ]★*--*★

/~xx|[°ºo(¯`°¤(your nickname here)¤°´¯)oº°]|xx~
/(.-:_-_]xx--(_ _!)--xx[_-_:~ (your nickname here)~:_-_]xx--(_ _!)--xx[_-_:-.)


/î----†-==(¯`'•. .(¯`·.º-::¦::-†--((your nickname here)--†-::¦::-º.·´¯). .•'´¯)==-- †-----

____♥♥♥_____♥♥♥_____
__♥_____♥_♥_____♥___
__♥______♥______♥___
___♥____ Ðô ___♥____
_____♥_______♥______
_______♥___♥________
_________♥__________
_______♥___♥________
_____♥_______♥______
___♥____ £ä ___♥____
__♥______♥______♥___
__♥_____♥_♥_____♥___
____♥♥♥_____♥♥♥_____

(¯`¤˚™_♥♀ŦΦŗ€/€ŗ♀♥_™˚¤´¯)(¯`•™»♀•◦○Łö/£○◦•♂«™•´¯)


♥(¯`•▒»¦ηЋǿċ_şǿċķ¦«▒• ´¯)♥

°¤*(¯`○°˚†_♥ĦǺþþÿ♥_†˚°○´ ?)°¤*

♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥

(¯`¤˚™_♥♀ŦΦŗ€/€ŗ♀♥_™˚¤´¯)
—»™ (¯`◦○♥▒¦♥pe’ keo. mut’♥♥¦▒♥○◦´¯)™«
♪♪♪♂♥♀♪♪♪_Mu*A_♪♪♪♀♥♂♪♪♪


♥♣♠ÑÏÇ€_»»Küƒ€♥♣♠


(¯`◦○ßÄߥ_£ü√_ßσ¥○◦´¯)

(¯`·.º-:¦:-†♥Küƒ€♥†-:¦:-º.·´¯)


—»™ (¯`◦○♥▒¦ßÄߥ¦▒♥○◦´¯)™« —

(¯`•™»♀•◦○Łö/£○◦•♂«™•´¯)
♥(¯`•▒»¦ηЋǿċ_şǿċķ¦«▒• ´¯)♥
°¤*(¯`○°˚†_♥ĦǺþþÿ♥_†˚°○´� �)°¤*
♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥
Kí tự cảm xúc:
(n_n) Cười
(._.) Uh oh
(-__-) Đau, buồn ngủ, mệt
(;_;) Khóc
(T_T) Khóc, buồn
(@_@) Choáng váng, chóng mặt
(O_O) Sửng sốt, ngạc nhiên
(*^*) Ngạc nhiên, kinh ngạc
(>_<) Ối
(^_^) Vui vẻ, hạnh phúc
*(^O^)* Vui hơn, hạnh phúc hơn
(^o^) Sung sướng, vui mừng
(¬_¬) Bực bội
(¬_¬”) Bực mình
(X_X) Chết
(=_=) Chán
(*-*) Yêu thích
(!__!) Buồn
(o_O) Hoài nghi, ngờ vực
(*O*) Không thể tin được
(-O-) Kiêu căng, khoe khoang
([o]) Khóc lóc, kêu la
([-]) Khóc lóc, kêu la
(p_q) Bối rối, ngượng
(o_o) “Không đùa chứ ???”
(;O;) Khóc căy đắng
(_O_) duh

(.O.’) Bối rối, ngượng
(’_') Nghiêm túc

(?_?) “Cái gì ???”

(’O') Hát

m(_ _)m Đang ngủ trên bàn, bỏ cuộc
w(^o^)W Wow !!!

(=^_^=) Mèo


(u_u) Buồn

(ú_ú) Đau ốm

(>x(*¬*) Chảy nước mũi

(ñ_ñ) Cười giả tạo

(Y_Y) Buồn vô tận

($_$) “Tiền tiền”


(ò_ó) Tức điên

(♥_♥) Đang yêu

(xOx) “Noooooooooooooooooo”

(>O<) Kinh quá, khiếp quá

(-_o) Nháy mắt

8(>_<)8 Ghen tị, đố kỵ

(ô_ô) “Đang nhìn cái gì thế ???”

(z_z) Buồn ngủ, ngái ngủ

(9_9) Không ngủ được

(>>) Nhìn chỗ khác

(~o~) “Mày điên quá”

(^_^)/~~ Tạm biệt

(ToT)/~~~ Nói tạm biệt

(;_;)/~~~ Tạm biệt (khóc)

(^-^)V “Victory !!!”

p(^^)q Chúc may mắn

(#_#) Bị đánh bại

(^o) (/o^)/ Nhảy múa

(n///n) Nhút nhát, e thẹn(o|o) Bất ngờ

(U_U) “Tôi xin lỗi”

(.-.) Bị sốc

(>*-*>) Ôm
^(*-*)^ Đầu hàng

(^-^)b Thành công

(*O*)/ Khó tin, tuyệt vời

(^^)// Cổ vũ

((((((^_^ Trốn

(^o^)y Làm lành

(>.<) Arrrrgh!


($v$) Tham lam

(-.-)zzzzz Đang ngủ

(~_^) Nháy mắt

( )( O . O )( ) Khỉ

( L_____L ) ~zzz Đang ngủ

(^w^) Hạnh phúc, vui vẻ

(>w<) Sung sướng vô vùng

(OwO) Wow !!!

(^;_;^) Khóc hạnh phúc

(ò_ô) “Cái gì thế ???”

(õ_ó) “Uhhh”