Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

Adobe Dreamweaver CS6 (Full + Crack)

Adobe Dreamweaver CS6 là một công cụ xử lý dành cho những người thiết kế web, viết code và những nhà phát triển ứng dụng ở mọi cấp độ. Chức năng code được nâng cao tạo cho nó một sự mạnh mẽ khi điều hướng những trang web phức tạp ở thời điểm thiết kế. Những công cụ bố trí được cải thiện làm cho công việc dàn trang được tiến hành từ ý tưởng tổng hợp đến sự đồng ý của khách hàng. Những sáng kiến thông qua bản thử Dreamweaver có thể giúp những đội hoặc những người phát triển web cá nhân tiến đến mức độ tiếp theo như nhau khi thực hiện cũng như về mặc chức năng.
Giao diện chính
What's New in Dreamweaver CS6:
jQuery Mobile support - Add advanced interactivity with jQuery code hinting. jQuery makes it simple to add interactivity to web pages. Get a jump start with starter templates for mobile phones.
PhoneGap support - Build and package native apps for Android and iOS with Adobe PhoneGap. Convert existing HTML to a mobile phone app within Dreamweaver using the PhoneGap framework. Test layouts with the provided emulator.
Multiscreen Preview panel - Design for smartphones, tablets, and desktops with the Multiscreen Preview panel. Use media query support to style and visualize rendering of your designs for a wide range of devices.
Fluid grid layout - Construct complex web designs and layouts without getting buried in code. Fluid grid layout is adaptive to help you design projects that display on different screen sizes for desktops and devices.
Live View - Check your pages before publishing with a WebKit rendering engine that supports display of HTML5 content. Help ensure cross-browser compatibility and consistent display of your layouts.
CSS3/HTML5 support - Style with the CSS panel, which supports CSS3. Design view supports media queries for applying different styles to fit screen dimensions. Design view and code hinting support HTML5.
"Ngắt kết nói mạng"
Các bạn cài đặt với Trial Mode nhé
Sau khi cài đặt xong, copy file amtlib.dll trong folder Crack Adobe Master Collection CS6 dán vào thư mục cài đặt
Mặc định là Win 32bit  C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CS6
Mặc định là Win 64bit  C:\Program Files(x86)\Adobe\Adobe Dreamweaver CS6