Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Tạo khung viết code cho bài viết ( Dạng 1)


Copy đoạn code sau: 

Các bước đều giống bài trên nhưng khác ở chỗ sau khi dán code xong, bạn gõ nội dung mà mình muốn hiển thị thay vào dòng chữ TYPE YOUR TEXT AREA IN HERE ngay tại ô chỉnh sửa HTML luôn, không cần phải bấm vào thẻ VIẾT trên góc phải trang đăng bài.Bạn có thể thay đổi kích thước khung ở mục "cods" và số dòng ở mục "row"