Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

PowerISO 5.8 + Keygen

PowerISO - Chương trình cho phép bạn tạo, chuyển đổi, giải nén, nén, chỉnh sửa và mã hóa hình ảnh của đĩa CD / DVD, và mở chúng bằng cách sử dụng trình tích hợp ảo bên trong . Trong PowerISO sử dụng công nghệ nén, giải nén các tập tin hình ảnh thời gian thực với phần mở rộng của DAA, làm giảm đáng kể kích thước của tập tin hình ảnh. Các tập tin hình ảnh có thể được cắt thành từng đoạn có kích thước khác nhau và trong một hình thức nén để gửi qua các chương trình e-mail hoặc viết một chương trình Media khác . Quan trọng nhất là các tập tin có thể được sử dụng trực tiếp mà không cần giải nén. Nó hoạt động với tất cả các định dạng hình ảnh: ISO, BIN, NRG, CDI, DAA, MDF, BWI, B5i, LCD, CIF, P01, PDI, NCD, PXI, GI, FCD, VCD, C2D. Có một trình ảo được tích hợp bên trong đĩa CD / DVD.

Các tính năng chính:
• Hỗ trợ hầu như tất cả các định dạng tập tin hình ảnh đĩa CD / DVD-ROM (ISO, BIN, NRG, IMG, DAA và như vậy).

Lưu ý: DAA (Direct-Access-Archive) là một định dạng mới cho file ảnh nào hỗ trợ một số tính năng tiên tiến, như là nén, mật khẩu bảo vệ, cắt thành nhiều phần. Nó có thể được xử lý trực tiếp giống như những định dạng khác, chẳng hạn như ISO, BIN, ...

• Hỗ trợ sao chép "on-the-fly".

• Hỗ trợ file ảnh UDF.

• Tạo file ảnh từ file đĩa cứng hoặc đĩa CD / DVD-ROM.

• Chỉnh sửa file ảnh hiện đang có.

• Có thể chỉnh sửa và ghi đĩa file ảnh CD.

• Trích xuất các tập tin và thư mục từ tập tin ảnh.

• Chuyển đổi các tập tin hình ảnh giữa ISO / BIN và các định dạng khác.

• Tạo file hình ảnh có khả năng khởi động, khởi động thông tin từ tập tin ảnh khởi động.

• Làm file ảnh cho đĩa floppy .

• Tối ưu hóa các tập tin để tiết kiệm không gian đĩa trong khi lưu các tập tin hình ảnh.

• Gắn kết tập tin ảnh với ổ đĩa ảo nội bộ. Ngay cả nếu các tập tin ảnh được lưu ở định dạng DAA, ổ đĩa ảo có thể xử lý định dạng đó trực tiếp.

• Hỗ trợ SHELL tích hợp, chẳng hạn như trình đơn ngữ cảnh, kéo và thả, clipboard, ...

• Hỗ trợ các tham số dòng lệnh.

• Có thể mở file ảnh XBOX.

• Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ - Hoàn tác để chỉnh sửa
Sau khi Download và cài đặt vào Keygen chạy để lấy Key.