Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Flash Hoa Sen đẹp trang trí cho blog - v.1

Sau đây mình xin chia sẻ với các bạn một số Flash về Hoa Sen để trang trí cho Blog/web được đẹp hơn. ^^
Trước tiên các bạn cần có code để chèn vào Blog, bạn copy đoạn code sau:Để có thể dán vào Blog hay Web các bạn sử dụng code HTML như sau:
<embed bgcolor="#FFFFFF" height="250" width="1000" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="Dán link file flash của bạn ở đây " type="application/x-shockwave-flash" ></embed>
Sau đó bạn down Flash về và copy link Paste vào chổ màu xanh là được.
Lưu ý: do tất cả các Flash mình điều trên Host của Dropbox nên bạn phải copy hết link chứ ko copy đến đuôi .swf nếu các bạn coppy thế thì Flash sẽ không chạy được.
Mẫu 1


https://tynisoft.googlecode.com/svn/wiki/sen 9.swf
Mẫu 2


https://tynisoft.googlecode.com/svn/wiki/sen 10.swf
Mẫu 3


https://tynisoft.googlecode.com/svn/wiki/sen 11.swf
Mẫu 4


https://tynisoft.googlecode.com/svn/wiki/sen 12.swf
Mẫu 5


https://tynisoft.googlecode.com/svn/wiki/Sen 13.swf
Mẫu 6


https://tynisoft.googlecode.com/svn/wiki/Sen 14.swf
Mẫu 7


https://tynisoft.googlecode.com/svn/wiki/Sen 18.swf
Mẫu 8


https://tynisoft.googlecode.com/svn/wiki/Sen 19.swf
Mẫu 9


https://tynisoft.googlecode.com/svn/wiki/Sen 20.swf
Mẫu 10


https://tynisoft.googlecode.com/svn/wiki/Sen 21.swf
Mẫu 11


https://tynisoft.googlecode.com/svn/wiki/655.swf